Persbericht Introductie Circospin

Circospin lanceert circulaire ontzorging voor de installatie- en industriebranche.

Nieuwe praktische keten oplossingen die voorzien in ecologische-, sociale- en economische waarde creatie van end of life producten

Circospin is de nieuwe circulaire sociale partner die overheidsinstanties en bedrijven in de installatie- en industrie branche adviseert en ontzorgt met de transitie van de huidige lineaire economie naar een volledig circulaire economie. Circulariteit is al lang geen fancy marketing term meer maar een noodzaak, want de overheid wil Nederland in 2050 geheel afval vrij hebben. Voor 2030 moet dit al voor 50% zijn ingericht en met nog maar 9 jaar te gaan is de urgentie dus hoger dan ooit tevoren.

“We zien veel goede circulaire gedachtes en ideeën, maar die komen niet altijd tot executie door gebrek aan een keten brede aanpak” aldus Marco Pastoor van Circospin. “Daarnaast zijn er veel concepten vaak te theoretisch, richten deze zich op de consumentenmarkt en ontbreekt het aan regie en resources voor de praktische implementatie”.

Mede oprichter Franjo Stakovic: “Als spin in het web verbinden wij daarom end-to-end fabrikanten, bedrijfsleven, overheid en de gebruiker als keten aan elkaar, om zo collectief tot praktische circulaire oplossingen te komen voor end of life producten”.

End of Life

Vanuit de passie voor circulariteit en sociale verantwoordelijkheid, hebben de heren Pastoor en Stakovic de Circospin onderneming opgericht. De praktisch keten oplossingen voorzien in het verzamelen, sorteren en reworken van end of life producten (zoals bijvoorbeeld pompen, kabelgoten, noodverlichting etc.), met als doel deze opnieuw op de markt te brengen of als onderdelen direct in het fabricageproces van de fabrikanten te verwerken.

Door de samenwerking met arbeids- en mensontwikkelbedrijven verankert Circospin hierbij waardevol werk voor mensen met een kleine of wellicht grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zal het bedrijf in een on-line rapportage voorzien met details over o.a. CO2 reductie, uren maatschappelijke werkvoorziening, besparing van materiaal gebruik etc..

Omdenken

De transitie naar de circulaire economie geeft een andere kijk op hoe we leven en werken. Er moet collectief bewuster en slimmer omgegaan worden met grondstoffen en producten, maar moeten ook de bedrijfsprocessen hierop worden afgestemd.

Circospin ondersteunt organisaties daarom met deze mindset verandering in de vorm van trainingen en coaching voor management en personeel. Op basis van de persoonlijke drijfveren van de medewerkers worden de onderlinge interne afstemming en bijbehorende processen doorgrond en vervolgens geoptimaliseerd.

Ambassadeurs

En om tot een breed draagvlak te komen voor circulariteit wordt Circospin ondersteund door een aantal prominente ambassadeurs, waaronder Reinier van den Berg, Jan-Paul Schop, Richard Austie. Iedere ambassadeur onderstreept vanuit haar of zijn vakgebied, de noodzaak voor een circulaire economie en stimuleert deze keten aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *