In 2050 is de circulaire economie een feit en draait alles om het volledig hergebruik van producten en grondstoffen.

Om aan de doelstelling van 50% in 2030 te voldoen, zullen we nu al anders moeten gaan denken en vooral doen. Met dat vooruitzicht bieden we concrete en praktische oplossingen die zicht met name richten op de verlenging van de levensduur van producten en een gecontroleerde verwerking. We bieden collectieve oplossingen middels onze Solutions, we helpen bedrijven en overheid met specifieke vraagstukken via consultancy en zetten media in voor collectieve bewustwording.

Circospin circulaire oplossingen

Solutions

Bij Circospin Solutions behartigen we het circulair belang in ketens en ontzorgen we de aangesloten partners. We stemmen praktische
processen af op de huidige mogelijkheden, maar werken ook aan oplossingen voor de
uitdagingen van de toekomst.

Dankzij onze onafhankelijkheid en objectiviteit bieden wij transparantie over behaalde resultaten en communiceren we over de ecologische-, sociale- en economische waardecreatie in begrijpelijke taal. Hierdoor creëren we ook draagvlak en medewerking op de werkvloer.

Daarnaast verankeren we de sociale werkgelegenheid (SROI) in het gehele proces waardoor we collectief daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Circospin Consultancy

Consultancy

Elke productcategorie heeft zijn eigen circulaire levenscyclus met unieke belangen van belanghebbenden in een keten.

Circospin Consultancy brengt dit speelveld van waardetransitie in kaart en helpt bij het omzetten van waardedestructie in een uniek surplus van waardecreatie.

Samen richten we ons vooral op de vraagstukken met betrekking tot re-use, repair, refurbish, remanufacture en repurpose. Dit omvat de impact op de merkstrategie, eigendomsrecht, de product aansprakelijkheid, het distributiekanaal en de commercie.

Vervolgens ontzorgen we met de regie van de pilot, het project of het keteninitiatief. 

Circospin

Media

De transitie naar de circulaire economie zal ons anders laten kijken naar hoe we leven en werken. Dit betekend bewuster en slimmer omgaan met grondstoffen en producten, maar ook het afstemmen van bedrijfsprocessen en het verdienmodel hierop.

Met doordachte communicatie levert Circospin een actieve bijdrage aan het vergroten van het collectieve bewustzijn over circulariteit. Samen met onze ambassadeurs verzorgen wij webinars, lezingen en workshops voor ketenpartners en laten natuurlijk ook van ons horen via de sociale media.

Bovendien bieden wij trainingen aan organisaties gebaseerd op persoonlijke drijfveren, om interne afstemming en processen te begrijpen en te optimaliseren. Openstaan voor en omdenken in circulariteit vormen de kern van succes om daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.