In 2050 is deze economie een feit en draait alles om het volledig hergebruik van producten en grondstoffen.

Om aan de 50% doelstelling in 2030 te voldoen, zullen we nu al anders moeten gaan denken en vooral doen. Met dat vooruitzicht bieden we concrete en praktische oplossingen voor nu, die zicht met name richten op de verlenging van de levensduur van producten en een gecontroleerde verwerking.

We bieden collectieve oplossingen middels onze solutions, we helpen bedrijven en overheid met specifieke vraagstukken via consultancy en zetten media in voor collectieve bewustwording.

Circospin circulaire oplossingen

Solutions

Bij Circospin Solutions behartigen we het circulair belang in
ketens en ontzorgen hierbij de aangesloten partners. We stemmen praktische
processen af aan de huidige mogelijkheden maar werken aan oplossingen voor de
onmogelijkheden van de toekomst.

Door onze onafhankelijkheid en objectiviteit bieden wij transparantie in geboekte resultaten en communiceren de ecologische-, sociale- en economische waarde creatie in begrijpbare taal. Hierdoor creëren we ook draagvlak en medewerking op de werkvloer.

Daarnaast verankeren we de sociale werkgelegenheid (SROI) in het totale proces waardoor we collectief daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Circospin Consultancy

Consultancy

Ieder productcategorie heeft zijn eigen circulaire product life cycle met unieke stakeholder belangen in een keten. Circospin Consultancy brengt dit speelveld van waarde transitie in kaart en helpt de waarde destructie om te zetten in een uniek surplus van waarde creatie.

Samen richten we ons hierbij vooral op de vraagstukken rondom re-use, repair, refurbish, remanufacture en repurpose. Denk hierbij aan impact op de merkstrategie, het eigendomsrecht, de product aansprakelijkheid, het distributiekanaal en de commercie.

We ontzorgen vervolgens met de regie van de pilot, het project of het keten initiatief. 

Circospin

Media

De transitie naar de circulaire economie zal een andere kijk geven op hoe we leven en werken. Door bewuster en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten, maar ook hoe we de bedrijfsprocessen en het verdienmodel hierop afstemmen.

Door uitgekiende communicatie levert Circospin een actieve bijdrage in de collectieve circulaire bewustwoording. Samen met onze ambassadeurs verzorgen wij webinars, lezingen en workshops voor keten partners, maar laten natuurlijk ook via de socials van ons horen.

Daarnaast trainen wij organisaties op basis van persoonlijke drijfveren, om interne afstemming en processen te doorgronden en optimaliseren. Het openstaan en omdenken in circulariteit is de kern van succes om daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.