Circospin ontzorgt de installatie-, industrie- en overheidsbranche met praktische en ketenbrede circulaire oplossingen door drie kernbegrippen samen te brengen: circulair, sociaal en verbindend.

Circospin circulair proces
Circospin Sociaal
Circospin verbindend

Circulair

Circulariteit ontstaat niet vanzelf, maar is een proces dat Circospin binnen een keten initieert en uitvoert. Waar we collectief waardedestructie omzetten in ecologische-, sociale- en economische waarde creatie.

Circulariteit is dan ook niet langer slechts een marketing buzzwoord, maar een bittere noodzaak om als keten toe te werken naar een economie zonder afval. Voor ons nu, voor de komende generatie en voor allen die na hen komen!

Maar om zo ver te komen, is praten goed maar niet genoeg, we moeten actie ondernemen! Met onze pragmatische aanpak bieden we praktische oplossingen die de keten ontzorgt en voorziet van inzicht wat we samen circulair doen en bereiken.

Sociaal

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat verder dan circulariteit alleen en betekent ook een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke– en sociale problemen. Het sociale component staat daarom centraal in onze integrale visie en nemen wij mee in al onze activiteiten.

Door onze samenwerking met arbeids- en mensontwikkel-bedrijven voorzien wij in waardevol werk voor mensen met een kleine of wellicht grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De veelvoud van variatie in producten en werkzaamheden, voorziet hierbij altijd in passen werk om mee te doen naar werkvermogen.

Minstens zo belangrijk is ook de scholing en opleiding van deze mensen, met als doel ze uiteindelijk zo veel mogelijk onder te brengen in de reguliere maatschappij. Met het nijpend tekort aan technische personeel, op alle werkniveaus, voorzien wij hier in een actieve bemiddelingsrol naar de partners.

Verbindend

Als spin in het web verbindt Circospin diverse partijen als keten aan elkaar, om collectief tot praktische circulaire oplossingen te komen voor end of life producten. We combineren de kennis en kunde die zich in de keten bevindt met onze expertise en ontzorgen de partijen met de concrete uitvoering hiervan.

We doen dit onafhankelijk en objectief om de keten brede regie te kunnen voeren. Met respect voor ieders belang, helderheid over de wederzijds verwachtingen en transparant over de resultaten.

Alleen samen bereiken we een circulaire economie, met de focus op hergebruik van producten maar als totaal het hergebruik van grondstoffen. Nu is het moment om als keten de handen ineen te slaan en deze uitdaging op te pakken. We hebben nog maar 6 jaar te gaan om aan de 50% norm van de overheid te voldoen!