Circospin Eliquo

Samen met Circospin zijn wij de trendsetter in de duurzaamheid en circulariteit en werken ook de komende jaren hieraan verder. We zien met elkaar veel mogelijkheden om dit binnen onze sector voor elkaar te krijgen!

Je kan tegenwoordig de krant niet openslaan of de woorden ‘Circulariteit’ en ‘Duurzaamheid’ worden op een of andere manier wel genoemd. Wij bij Eliquo Water & Energy BV, vinden dat het niet bij woorden alleen moet blijven maar dat je gewoon moet doen! Meetbare prestaties t.a.v. deze onderwerpen is waar wij voor staan.

Wij werken voor de Nederlandse waterschappen en houden ons bezig met het realiseren van (vaak innovatieve) afvalwaterzuiveringsprojecten. Binnen deze projecten, zijn duurzaamheid en circulariteit sleutelwoorden en een ontbrekende factor.

Zo hebben wij een installatie in Amersfoort gebouwd waar, door het toepassen van een innovatie technologie, kunstmest wordt gemaakt uit afvalwater. Een ander voorbeeld is een onlangs opgeleverd project op de zuiveringsinstallatie van Leidsche Rijn, waar cellulose (papier) wordt teruggewonnen uit het water wat wij als burgers door het toilet spoelen. Zo maar een paar voorbeelden waarbij nuttige grondstoffen teruggewonnen worden uit een afvalproduct.

Samen met Circospin zijn wij de trendsetter in de duurzaamheid en circulariteit en werken ook de komende jaren hieraan verder. We zien met elkaar veel mogelijkheden om dit binnen onze sector voor elkaar te krijgen!

Daarnaast vinden wij het essentieel om ook te kijken naar de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Circospin heeft een concept opgezet waarin heel concreet hieraan invulling wordt gegeven. Samen onderzoeken we hoe andere bedrijven (en dus ook Eliquo) hieraan een bijdrage kunnen leveren en hoe we dit gaan formaliseren in de reeds bestaand PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) certificering.

Wij zijn blij met de samenwerking tussen Eliquo en Circospin, en zijn ervan overtuigd dat we samen concreet zullen gaan bijdragen om circulariteit en duurzaamheid binnen ons werkveld verder vorm te gaan geven.