Social Return On Investment (SROI) is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe werken we samen met arbeids- en mensontwikkelbedrijven waar verzamel, sorteer en rework activiteiten worden ondergebracht.

We ondersteunen hiermee tevens de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 8 en 10 die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Doel 8 staat voor de bevordering van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Terwijl doel 10 streeft naar het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen.

Daarnaast en minstens zo belangrijk is de scholing en opleiding van deze mensen, om hen zo veel mogelijk onder te brengen in de reguliere maatschappij. Met het nijpend tekort aan vakmensen een win win situatie.

Circospin sdg 8
Circospin sdg 10
Circospin keten regie