Circulariteit is als containerbegrip ontastbaar en behoeft daarom onderbouwing op het gebied van processen en resultaten. De processen dienen vooral gericht te zijn op praktische toepasbaarheid, de resultaten op transparantie en herkenning.

Afhankelijk van de positie in de keten biedt Circospin, als onafhankelijke partij, een duidelijke on-line rapportage van behaalde resultaten. Hoeveel units en kilogram aan producten zijn er ontvangen en van wie, welk deel hiervan is ge-reworked en terug in de keten gebracht en hoeveel is er uiteindelijk afgevoerd voor verwerking.

Op basis van product paspoorten zijn de resultaten te vertalen naar CO2 reductie en is dit op zijn beurt te vertalen naar b.v. gereden kilometers. En door de samenwerking met onze kennispartner USP zijn de resultaten weer te toetsen aan de totale marktcijfers.

Circospin rapportage