De transitie naar een circulaire economie geeft een andere kijk op hoe we leven en werken. We zullen collectief bewuster en slimmer moeten omgaan met grondstoffen en producten waardoor ook de bedrijfsprocessen hierop afgestemd dienen te worden.

Is de focus bij de traditionele lineaire economie nog volledig gericht om van grondstof tot product te komen, de circulaire economie voorziet in een gesloten cirkel zonder afval. Producten worden na hun actieve dienst  hergebruikt door deze te bewerken en terug in de keten te brengen.

De praktisch keten oplossingen van Circospin voorzien in het verzamelen, sorteren en reworken van end of life producten (bv pompen, kabelgoten of noodverlichting), en deze opnieuw op de markt te brengen of als onderdelen direct in het fabricageproces van de fabrikanten te verwerken. 

Circospin circulair proces