Er ontstaan vele goede circulaire gedachtes en ideeën bij bedrijven, maar komen deze bijna niet tot executie door gebrek aan een keten brede aanpak. Het ontbreekt vooral aan een collectief draagvlak, zijn de ideeën vaak te conceptueel en is er geen centrale regie van de beschikbare resources voor de praktische implementatie.

Als spin in het web verbindt Circospin fabrikanten, groothandelaren en installatiebedrijven in de installatie- en industriebranche als keten aan elkaar, om zo collectief tot praktische circulaire sociale oplossingen te komen voor end of life producten.

We ontzorgen de keten daarnaast met de mindset-verandering in de vorm van trainingen en coaching voor management en personeel. En om tot een breed publiekelijk draagvlak te komen wordt Circospin ondersteund door een aantal prominente ambassadeurs, waaronder Renier van den Berg. Iedere ambassadeur onderstreept hierbij vanuit haar of zijn vakgebied de circulaire belangen.

Circospin keten regie