Om circulariteit beter inzichtelijk te maken heeft Prof. dr. Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM, de 10R ladder opgesteld die de mate van circulariteit aangeeft. Hoe groener het niveau, hoe hoger de bijdrage.

Alleen als collectief van mens en bedrijfsketen, kunnen we werken naar een circulaire economie die veel verder gaat dan alleen het recyclen van oude producten. Circospin richt zich met name op praktische oplossingen om de levensduur van producten en onderdelen te verlengen (stap 4 t/m 8), omdat deze per direct te implementeren zijn en ook direct resultaten opleveren.

Fabrikanten zelf zijn primair verantwoordelijk om te voldoen aan de stappen een 1 t/m 3, maar kan Circospin op basis van opgedane ervaring hierin een adviserende rol spelen. De uiteindelijk stappen 9 en 10 zijn door de betere en gecertificeerde verwerkers reeds ingericht. 

Circospin 10R model